अधिक माहितीसाठी मिस्ड कॉल द्या Sakal Money73508-73508
Register as a Business Partner

आमच्याशी संपर्क साधा

SIMACES Financial Services LLP
LLPIN - AAJ-6270

Contact Form

मुख्यालय

प्लाॅट नं. 27, न. ता. वाडी,

साखर संकुलजवळ,

शिवाजी नगर, पुणे - 411005

ईमेल – Roshan.Thapa@sakalmoney.com

विभागीय कार्यालय - पुणे

595, बुधवार पेठ,

शनिवार वाड्यामागे,

ईमेल – Prabhat.Ranjan@sakalmoney.com

विभागीय कार्यालय - मुंबई

8 / ए , ओल्ड ओरिएंटल बँक बिल्डिंग, दुसरा मजला,

65 एमजी रोड, एचएसबीसी बँकेच्या जवळ, फोर्ट, मुंबई - 400001,

ईमेल – Vishal.Doshi@sakalmoney.com

विभागीय कार्यालय - कोल्हापूर

1243/82 ए, ई वॉर्ड,

पार्वती मल्टिप्लेक्सजवळ,

कोल्हापूर - 416 008.

ईमेल – Mayur.Sangaonkar@sakalmoney.com

विभागीय कार्यालय - नाशिक

32, एम.आय.डी.सी. सातपूर इंडस्ट्रीयल इस्टेट,

त्र्यंबक रोड, नाशिक - 422 007

ईमेल – rajesh.patil@sakalmoney.com

विभागीय कार्यालय - नवी मुंबई

सकाळ भवन, प्लॉट नं. 42-बी, सेक्टर 11,

सी.बी.डी. रेल्वे स्थानकाजवळ (बेलापूर)

सकाळ भवन मार्ग, नवी मुंबई- 400 614

ईमेल – Bhushan.Gaikwad@sakalmoney.com

फोन | ईमेल

 73508-73508

  response@sakalmoney.com

Working Hours - 10.00 am to 7.00 PM

Enquire Now